Henning Jensen kan syfta på flera personer, bland andra: