Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en sjukdom som kännetecknas av de tre komponenterna:

  1. Akut njursvikt (uremi)
  2. Mikroangiopatisk hemolytisk anemi
  3. Trombocytopeni (lågt antal trombocyter, blödningsbenägenhet)
Hemolytiskt uremiskt syndrom
latin: syndroma haemolytico-uraemicum
Klassifikation och externa resurser
ICD-10D59.3
ICD-9283.11
OMIM235400
DiseasesDB13052
Medlineplus000510
eMedicineped/960 
MeSHsvensk engelsk

Hemolytiskt uremiskt syndrom beror vanligen på en infektion av enterohemorragiska E. coli (EHEC, vanligtvis serotypen O157:H7). EHEC utsöndrar ett verotoxin som är toxiskt för njurtubuliceller och som orsakar njursvikten. Verotoxinet orsakar även disseminerad intravasal koagulation (DIC) vilket leder till bildning av fibrin, där trombocyterna fastnar, vilket i sin tur leder till trombocytbrist.

HUS kan även orsakas av till exempel HIV, malign hypertoni eller förekomma som en biverkan av kemoterapi.

Se ävenRedigera