Hemfjärden är den västligaste delen av Hjälmaren och begränsas i öster av den långsmala Essön mot resten av Hjälmaren. Hemfjärdens västra strand består av naturreservat i Örebros utkanter och är ett populärt utflyktsmål. Svartån mynnar också i Hemfjärden. Hemfjärden är mycket grund, och all båttrafik rekommenderas den mittgående farleden i fjärden.

Hemfjärden nära Örebro.