Hegesias var en grekisk filosof ca 330 - 270 f. Kr.

BiografiRedigera

Hegesias var verksam i Alexandria. Han omsvängde Aristippos och Kyrenaiska skolans lustlära i starkt pessimistisk riktning.

I skriften Självmördaren och i sina föredrag hävdade han, att om livets mening ligger i lusten, så måste döden vara att föredra, då olusten vida överstiger lusten under ett levnadslopp. Hegesias fick därigenom tillnamnet Peistithanatos, "dödsövertalaren". Av rädsla för en självmordsepidemi sägs myndigheterna ha förbjudit hans föreläsningar.

KällorRedigera