Öppna huvudmenyn
En kylix från ca 480 f. Kr. där en man kysser en efeb, det vill säga ung man.

Hebefili definieras som vuxnas sexuella dragning till ungdomar i tonåren som kommit in i pubertet, medan efebofili definieras som vuxnas sexuella dragning till postpubertala ungdomar av ung ålder. Hebefili samt Efebofili skiljer sig från pedofili som handlar om en sexuell dragning till ej könsmogna personer.

DefinitionRedigera

Klargörande av ordens relationRedigera

För att klargöra artikeln kan man alltså här rangordna de åldersspecifika sexualitets-kategorierna enligt följande:

 • Pedofili är en dragning till prepubertala människor
 • Hebefili är en dragning till pubertala människor
 • Efebofili är en dragning till postpubertala unga människor
 • Teleiofili är en dragning till postpubertala människor utan fokus på ungdom (ordet används sällan).

Media generaliserar ofta felaktigt och kallar alla dessa dragningar för pedofili, även då dragningen varit exklusivt riktad till postpubertala personer[källa behövs].

Hebefili klassas medicinskt som en parafili. Hebefili är en underkategori till den psykiatriska diagnosen pedofili, då en vuxens sexuella intressen fokuserats på yngre barn. Begreppet används vanligen inte inom andra medicinska specialiteter, som inte arbetar med den pedofila problematiken men möter dessa patienter vid andra hälsoproblem. Oklarhet kan därför föreligga då den psykiatriska diagnosen inte är relevant för medicinska specialiteter eller för andra yrkeskategorier.[1] För den individuella psykiatriska vården har underkategoriseringen betydelse framför allt för samtalsterapi[källa behövs].

Problematiken har också relevans juridiskt, då åldersgränserna och den psykosociala och fysiska mognaden hos de barn som utsatts för pedofila övergrepp, har betydelse för bedömningen vid rättslig prövning.

Etymologi och ursprungRedigera

Hebefili. Detta sammansatta ord betyder vänskap eller kärlek till ungdomar. Ordets första del, ἡβη (Hebe), är namnet på ungdomens gudinna i grekisk mytologi. Ordet myntades 1906 av Magnus Hirschfeld.[2][3]

Efebofili. Ordets första del, έφηβος (ephebos) står för "den som blivit man", vilket i antika Grekland ansågs ske vid 18 års ålder. Ordet efebofili myntades cirka 1955 av Bernard C. Glueck[4] eller Paul Benedict.[5][6]

Både "hebefili" och "efebofili" slutar med φιλια (filia), som betyder kärlek eller vänskap.[7] Vissa[vilka?] vill reservera ordet efebofili till homosexuellt intresse, särskilt mellan en vuxen man och en yngre man.[8] Det vanliga är dock att orden används synonymt.[9]

Relation till pedofiliRedigera

I vanligt språkbruk används ofta ordet pedofil om alla som har sexuellt intresse för minderåriga. Den vetenskapliga definitionen för pedofili är dock sexuellt intresse för barn som ännu inte gått in i puberteten. Orden hebefili och efebofili används alltså enbart för intresse för barn/ungdomar i eller efter puberteten.

I sällsynta fall så nämns uttrycket infantofili som då åsyftar dragning till barn under 5 års ålder. Uttrycket har så gott som slopats och sammanslagits i uttrycket pedofili då även det syftar till en sexuell dragning till prepubertala personer. En person med en manligt homosexuell pedofil dragning till prepubertala pojkar kallas pederast, sammansatt av grekiska paiderastes, av "pais" (barn, pojke), och "erastes" (älskare). Någon samstämmig fras för kvinnor med likvärdig dragning finns inte, utan brukar då kallas pedofili även då dragningen är homosexuell. Gerontofili kan också nämnas i sammanhanget. Enligt Nationalencyklopedin definieras gerontofili som "sexuell dragning uteslutande till den betydligt äldre eller åldriga människan". Uttrycket används omväxlande för att både beskriva de barn och ungdomar som har en sexualdrift riktad mot äldre/vuxna samt för vuxna som har en sexuell dragning till avsevärt gamla människor[källa behövs].

Medicinsk karakteristikRedigera

Det finns idag ingen neurologisk forskning som visar på tydliga skillnader i karaktäristik mellan heterosexuella teleiofiler, som sexuellt orienterar sig mot vuxna individer, och heterosexuella hebefiler, som sexuellt orienterar sig mot ungdomar. Ett fåtal studier har gjorts där man sökt efter en neurologisk komponent till utvecklingen av läggningen; studierna fann att pedofiler och homosexuella skilde sig från heterosexuella medan något sådant samband inte kunde beläggas för hebefiler.[10]

JuridisktRedigera

Även om hebefili inte är en brottsrubricering är utlevd hebefili olagligt i många länder, beroende på det aktuella landets reglering av vid vilken ålder unga människor anses sexuellt självbestämmande. Ofta finns en åldersgräns i intervallet 14–18 år, men i många länder är sex utanför äktenskapet olagligt oavsett ålder. Hela självbestämmandespektrumet världen över sträcker sig från 9 till 20 år[källa behövs]. Inte bara sexuell penetrering eller sådan beröring av könsorgan är brottsliga, utan även andra former av sexuellt närmande och sexuella handlingar; i detta förekommer stora olikheter mellan olika länder och rättspraxisen i samma land kan variera. De flesta statliga utredningar rekommenderar en 14-årsgräns.[11] Om den ena personen är minderårig, klassas ett samlag i många länder som sexuellt övergrepp mot barn, oavsett om den yngre personen har gått med på de sexuella handlingarna eller ej. Rörande svensk lag, se till exempel artiklarna om barnpornografi, våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. I fråga om pederasti görs i Sverige ingen skillnad, medan man i vissa muslimska länder har dödsstraff för alla homosexuella handlingar.

Hebefiliska tidskrifter och filmerRedigera

Destroyer är en tidning från Tjeckien för homosexuella hebefiler som väckt stor uppmärksamhet, den har bland annat varit med i det svenska TV-programmet Böglobbyn.

Det franska modemagasinet Vogue har kritiserats för sina bilder på 10-åriga fotomodellen Thylane Blondeau och bilderna har skapat stor debatt om sexualiseringen av unga flickor.[12]

Anspelningar på hebefili är inte ovanlig i pornografisk film, vanligen förhållandet mellan den äldre mannen och den unga flickan. Regissörer som Max Hardcore[13] och aktriser som Ashley Blue och Barbii Bucxxx har återkommit till temat många gånger. Trots att alla medverkande i scenerna var över 18 år har Max Hardcore anmälts för barnpornografibrott, och friats.[14]

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

NoterRedigera

 1. ^ Svedin, Carl-Göran, Sexuella övergrepp mot barn. Orsaker och risker (pdf), Expertrapport, Socialstyrelsen (2000), sid. 7
 2. ^ Magnus HirschfeldVom Wesen der Liebe. Zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage der Bisexualität. Verlag Max Spohr, Leipzig 1906
 3. ^ Wayne R. Dynes: Androphilia Arkiverad 28 augusti 2008 hämtat från the Wayback Machine. (pdf) in: Wayne R. Dynes: The Encyclopedia of Homosexuality. Garland Reference Library of Social Science. Taylor & Francis, mars 1990, ISBN 0-8240-6544-1
 4. ^ Glueck, B. C. (1956). Final report: Research project for the study and treatment of persons convicted of crimes involving sexual aberrations. June 1952 to June 1955. New York: New York State Department of Mental Hygiene
 5. ^ Proceedings of the annual meeting / American Psychopathological Association, 1955, sid. 159
 6. ^ New York (State). Dept. of Mental Hygiene, SpringerLink (Online service): Psychiatric Quarterly nr. 31, Human Sciences Press, 1957, sid. 326
 7. ^ Lidell, Scott (1996), Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford University Press
 8. ^ Rahman, Tariq (1988). "Ephebophilia: the case for the use of a new word," Forum for Modern Language Studies, 24(2), sid. 126–141.
 9. ^ https://archive.is/20120524220212/www.americanchronicle.com/articles/45622 Franklin, Karen (7 december 2007, Sex offender industry sees invasion of "hebephile" hunters i American Chronicle
 10. ^ Cantor, J, M. & P. E. Klassen, R. Dickey, B. K. Christensen, M. E. Kuban, T. Blak, N. S. Williams, and R. Blanchard. (2005). Handedness in pedophilia and hebephilia. Archives of Sexual Behavior, vol. 34, nr. 4, augusti 2005, sid. 447–59.
 11. ^ Graupner, H., (2000). Sexual Consent – The Criminal Law in and Overseas. Archives of Sexual Behavior, vol. 29, nr. 5, 2000.
 12. ^ Thylane Loubry Blondeau, 10-Year-Old Model, Ignites Debate Over Sexualization Of Young Girls
 13. ^ Devil in the Flesh, Minneapolis Arts, Jan 14, 1998, sida 2 Arkiverad 11 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ AVN Media Network; Max Hardcore – Free At Last! Arkiverad 22 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkarRedigera

 • Avert AoC Sexuell myndighetsålder i olika länder