Heapsort är en instabil sorteringsalgoritm. Den sorterar n objekt med tidskomplexitet i värsta fall. Algoritmen kan ses som en förbättring av urvalssortering där datastrukturen heap utnyttjas för att snabbt kunna välja ut det största elementet i varje steg.[1]

Heapsort
Sorteringsalgoritm Redigera Wikidata
Upp­täc­ka­re eller upp­fin­na­reJ. W. J. Williams Redigera Wikidata
Upp­täckts­da­tum1964 Redigera Wikidata
Tids­komp­lex­i­tet i värsta fall Redigera Wikidata
Tids­komp­lex­i­tet i bästa fall Redigera Wikidata
Tids­komp­lex­i­tet i medel Redigera Wikidata
Rums­komp­lex­i­tet i värsta fall Redigera Wikidata

Algoritmen redigera

Konceptuellt genomför Heapsort två steg. I det första steget byggs en max-heap upp utifrån listan som ska sorteras. Detta kan implementeras som en array som representerar ett binärträd, där det största elementet finns först i arrayen.[2]

I det andra steget så plockas det största elementet ut från heapen och flyttas till slutet av arrayen. Heapstorleken minskar sedan med ett, och den del av arrayen som ingår i heapen uppdateras för att behålla heap-egenskaperna. [2] Detta upprepas fram tills heapen är tom, varpå arrayen är indatan i sorterad ordning.

Tidskomplexitet redigera

Att bygga upp en heap i en array har tidskomplexitet  , för en lista med storlek n. Att uppdatera en heap så att den behåller heap-egenskaperna har tidskomplexitet  , för en array med storlek n. I det andra steget i algoritmen så körs uppdateringen en gång för varje element i listan som ska sorteras, vilket ger en total tidskomplexitet på  . [2]

Källor redigera

  1. ^ Skiena, Steven (2008). The Algorithm Design Manual. sid. 109 
  2. ^ [a b c] H Cormen, Thomas; E Leiserson, Charles; L Rivest, Ronald; Stein, Clifford (2009). Introduction to algorithms. MIT Press. sid. 160. ISBN 9780262033848 

Externa länkar redigera