Hasselblad center är Hasselbladstiftelsens utställningshall i Göteborgs konstmuseums lokaler. I Hasselblad Center presenteras tre stora utställningar per år, varav en är årets Hasselbladspristagare. Där visas också den permanenta utställningen "Hasselblad and the Moon". Människans första steg på månen förevigades med en Hasselbladkamera och bilderna hör till de mest ikoniska i fotografins historia. Utställningen belyser kamerans utveckling, det avgörande samarbetet med NASA och personerna bakom både kameraföretaget och Hasselbladstiftelsen: Erna och Victor Hasselblad.

Hasselblad center, juli 2011

Tidigare var Hasselblad Center en särskild stiftelse som Hasselbladstiftelsen bildade 1989. Dess ändamål var att främja vetenskaplig forskning och undervisning inom fotografi. Verksamheten ingår från och med 2008 i Hasselbladstiftelsen.