Hans Weiler

svensk riksguardie, guldsmed och juvelerare

Hans Weiler (Weyler), död 1656, var en riksguardie, guldsmed och juvelerare.

Han var son till Welam Weyler och gift med Brita Mårtensdotter (dotter till rådmannen Mårten Persson och Elin Larsdotter) samt bror till Mårten Weiler. De första källorna om Weiler anger att han var anställd som gravör vid hertig Johans myntverk i Söderköping 1617 och var häktad för dråp på en myntdräng. Han fick från 1621 tillstånd att fritt bruka sitt yrke i K. Maj:ts tjänst och var riksguardien 1624–1634 och kallades 1652 jubilerer samt assessor i Bergskollegium. Under åren 1627–1628 levererade han ett flertal konterfej som delvis var emaljerade och försedda med kedjor. Man har även tillskrivit honom några Kristinamedaljer som är präglade i början av 1630-talet. Weyler blev med tiden en välbärgad man och han ägde ett flertal fastigheter.

Tryckta källorRedigera