Greve Hans Ludvigsson av Everstein (Eberstein) var herre till Everstein och Neugarten (Hinterpommern). Var under den svenska medeltiden den enda personen med grevetitel. Riksråd i både Sverige och Danmark.

Hans av Everstein
Titlar
Tidsperiod ?-1434
Tidsperiod 1423
Utnämnd av Erik av Pommern
Tidsperiod 1445
Utnämnd av Kristofer av Bayern
Personfakta
Personnamn Hans Ludvigsson
Död 1446
Skeppsbrott på väg från Gotland
Släkt
Frälse- eller adelsätt Everstein
Familj
Make/maka Ermegård Bülow, död 1421
Barn Filippa Hansdotter av Neugarten och Everstein
Familj 2
Gift 2 efter 1421
Danmark
Make/maka 2 Eline Folmersdotter (Lunge)
Barn med 2 Två döttrar med okänt namn

Han var son till greve Ludvig av Everstein och Euphemia Henningsdotter (Putbus). Vistades säkerligen i Norden från 1415. Hövitsman på Gripsholms slott, men förlorade detta län 1434. Återtog innehavet genom ny stadfästelse i brev av kung Kristofer (den 6 mars 1446). Han innehade även Oppenstens slott och län i Västergötland 1427–34 samt Västerås slott och län 1433–34. Han avled i skeppsbrott på väg från Gotland 1446.

Politisk karriärRedigera

Riksråd för Erik av Pommern 15 juni 1423 och nämndes även som drottning Filippas riksråd 22 april 1425. Han var förhandlare med hansestäderna 1430 i Helsingborg, 1432 i Horsens, 1433 i Köge och 1437 i Danzig. Bevistade herremötet i Köpenhamn 1433 och nämndes återigen som en av kung Eriks riksråd 15 november 1434 och 14 oktober 1435. Nämndes som kung Kristofers danska riksråd 31 december 1445. Deltog i kung Kristofers förhandlingar med kung Erik på Gotland 1446.

EngelbrektsupproretRedigera

Var den som 1433 å riksrådets vägnar övertog Västerås slott efter den av Engelbrekt och hans sympatisörer kritiserade Jösse Eriksson (Jens Eriksen Lykke) och han reste även samma år till den allnordiska herredagen i Köpenhamn för att hindra Jösse från att återfå länet. Under upproret 1434 öppnade grevens fogdar Melchior Görtz på Västerås slott och Martin Grabow på Oppensten för de upproriska. Oppensten brändes under upproret och på Gripsholm satte grevens fogde Hartvig Flögh själv brand på slottet.

ÄktenskapRedigera

Han var gift med Ermegård (Armgard) Bülow av den med kung Albrekt till Sverige inkomna släkten Bülow från Mecklenburg. Änka efter Knut Bosson (äldre Grip). Äktenskapet gav honom goda förbindelser i Sverige. Efter hustruns död 1421 gifte han om sig i Danmark med Eline Folmersdotter (Lunge). Greve Hans förvaltade efter makans död sina omyndiga styvbarn Bo Knutsson (äldre Grip) och Katarina Knutsdotter (äldre Grip) arvslott och förpantade då en rad egendomar till sjörövaren och riddaren Sven Sture, vilket han senare ställdes till svars för.

BarnRedigera

• Filippa Hansdotter av Neugarten och Everstein ( född ca 1419) med Ermegård Bülow. Uppkallad efter drottning Filippa och uppfostrad i Vadstena kloster. Gift före 1447 med den norske stormannen, drotsen och riksrådet Sigurd Jonsson (Sudreimsätten) till Giske.

•Två döttrar med okänt namn i Danmark i äktenskapet med Eline Folmesdotter.

KällorRedigera