Öppna huvudmenyn

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar olika dimensioner av handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning. Ämnet hämtar kunskap från såväl medicinsk vetenskap och teknik som beteendevetenskap och kulturvetenskap. Utbildning och forskning i handikappvetenskap finns bland annat på universiteten i Göteborg,[1] Linköping[2] och Umeå.[3]

1965 års handikapputredning var ett viktigt initiativ för att bygga upp mer kunskap om handikappades möjligheter och begränsningar. Den kom att ge ut ett antal utredningar som kartlade handikappades situation och kom med många nydanande förslag till förbättringar.[4][5][6][7] Utredningen bidrog till att Sveriges första professur i handikappvetenskap inrättades vid Göteborgs universitet 1970. Förste innehavare var Sven-Olof Brattgård.[8].

KällorRedigera

  1. ^ ”Funktionshinder - Institutionen för socialt arbete”. Göteborgs Universitet. https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=SQ4245. Läst 26 april 2018. 
  2. ^ ”Kursutbud handikappvetenskap - Institutionen för beteendevetenskap och lärande”. Linköpings universitet. http://www.ibl.liu.se/student/handikappvetenskap/?l=sv. Läst 26 april 2018. 
  3. ^ ”Institutionen för socialt arbete/ Umeå centrum för funktionshinderforskning”. Umeå Universitet. http://www.socw.umu.se/umea-centrum-for-funktionshinderforskning. Läst 26 april 2018. 
  4. ^ SOU 1967:53 - Kommunerna och den sociala omvårdnaden - rapport och förslag av handikapputredningen. Regeringen, Socialdepartementet. 1967-08-01. http://weburn.kb.se/metadata/781/SOU_8208781.htm. Läst 3 december 2017 
  5. ^ SOU 1967:60 - Bättre hjälpmedel för handikappade - förslag av handikapputredningen. Regeringen, Socialdepartementet. 1967-10-01. http://weburn.kb.se/metadata/052/SOU_8210052.htm. Läst 3 december 2017 
  6. ^ SOU 1969:35 - Bättre utbildning för handikappade - förslag av Handikapputredningen. Regeringen, Socialdepartementet. 1969-06-25. http://weburn.kb.se/metadata/241/SOU_8207241.htm. Läst 3 december 2017 
  7. ^ SOU 1970:64 - Bättre socialtjänst för handikappade - Förslag av Handikapputredningen om bättre färdmöjligheter för handikappade och bättre samordning i handikappfrågor. Regeringen, Socialdepartementet. 1970-10-14. http://weburn.kb.se/metadata/968/SOU_597968.htm. Läst 3 december 2017 
  8. ^ ”Nya professorer”. Svenska Dagbladet: s. 11. 6 juni 1970.