Handewitt är en ort i Schleswig-Holstein som ligger nära gränsen till Danmark. Orten ligger några kilometer väster om Flensburg. Vid Handewitt ligger motorvägen mellan Hamburg och Danmark. Av denna orsak ligger Scandinavian Park i anslutning till motorvägen. Där bedrivs gränshandel.