Handelshinder är något som försvårar handel med annat land[1].
Handelshinder är förbjudet inom frihandelsområden, som till exempel EU. Handelshinder kan vara av olika slag.

Handelshinder kan indelas i tariffära handelshinder resp. icke tariffära handelshinder[2].

Exempel på tariffära handelshinder är tullar, skatter och andra avgifter som drabbar importerade varor.

Exempel på icke tariffära handelshinder är:

- Importkvoter.
- Subventioner till olika näringsgrenar inom det importerande landet. (Jmf EU:s stöd till jordbruket).
- Lagar och regler som kräver att vissa varor utformas på ett visst sätt för att de ska få säljas inom landet.
- Kampanjer som uppmanar befolkningen att handla lokalt.
- När den offentliga sektorn konsekvent, genom politiska beslut, undviker att köpa importerade varor.
- Standarder, speciella certifieringar och kontrollkrav.
- Omständlig handläggning och byråkrati vid införsel av importerad vara.
- Försvårande av företags etablering av konkurrensskäl landsöverskridande.


Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ http://www.tem.fi/?l=sv&s=1251
  2. ^ Amin, M. and Haidar, J.I., 2013."Trade Facilitation and Country Size," Policy Research Working Paper Series 6692, The World Bank