Hand–arm-vibrationssyndrom, HAVS, är en medicinsk term på en vibrationsskada som kan uppstå i fingrar, händer och armar vid arbete med vibrerande verktyg eller maskiner. En HAVS-skada kan delas in i tre undergrupper: neurologiska skador, vaskulära skador och muskel–skelett-skador. Dessa skador kan uppkomma enskilt eller i kombination.

Neurologiska skadorRedigera

Begynnande symptom brukar vara stickningar och/eller domningar i händer och fingrar. Efter ett tag kan dessa övergå till försämrad känsel och nedsatt finmotorik. En fullt utvecklad neurologisk HAVS-skada är obotlig och den ger en hög invaliditet förenad med arbetsoförmåga. I ett sådant stadium har mycket av handens normala förmåga försvunnit vilket bland annat kan medföra att den drabbade tappar saker lätt och har svårt att sätta i en nyckel i ett lås eller att hälla upp dryck i ett glas. Karpaltunnelsyndrom är en annan vanlig neurologisk HAVS-skada. Om denna skada åtgärdas i tid är prognosen ofta god för ett tillfrisknande.

Vaskulära skadorRedigera

Denna skada drabbar handen och fingrarnas fina blodkärl som drar ihop sig okontrollerat (vasospasm), speciellt då handen utsätts för lättare kyla. Effekten blir att delar av fingrarna (eller handen) blir vita, så kallat vita fingrar. Under ett sådant förlopp får man en känselnedsättning i de områden som har blivit vita. När blodet sedan kommer tillbaka, det vill säga när vasospasmen släpper, upplever personen ofta ett mycket stort obehag i form av stickningar och smärta.

Muskel–skelett-skadorRedigera

Typiska symptom är till exempel förslitningar (artros) i leder och/eller försämrad kraft i händer och fingrar.

KällorRedigera

  • Arbetarföreskrifterna AFS 2005:6 (Medicinska kontroller)
  • Arbetarföreskrifterna AFS 2005:15 (Vibrationer)
  • Vibrationer ISBN 91-7464-457-2