Ham (juli 1956 – 19 januari 1983) var en schimpanshane som den 31 januari 1961 blev den första av sin art i rymden, som en del av "Project Mercury".

Ham inför rymdfärden.

Namnet är en akronym av Holloman Aerospace Medical Center, vilket är det laboratorium som förberedde honom för resan. En resa som han överlevde.

Ham blev 25år. Efter hans död genomfördes en obduktion och hans skelet finns förvarat på USA's national museum för hälsa och medicin, övriga kvarlevor begravdes i New Mexico.