En seminomadisk eller halvnomadisk hushållning baseras till stor del på nomadiserande jakt och samling eller boskapsskötsel men dessutom odlas vissa grödor på ett basläger.[1][2]

När det gäller folkslag i norra Eurasien (bland annat samerna) har seminomadism definierats som en kombination av renskötsel med andra näringar, främst fiske och jakt.[3]

Källor redigera

  1. ^ Merriam-webster dictionary: Seminomad, accessdatum 2014-05-09
  2. ^ Dick Harrisson (2002), Jarlens sekel, sid 734: "Samernas levnadssätt hade vuxit fram ur en halvnomadisk jägar- och samlarkultur, vilken under medeltiden långsamt trängdes tillbaka av den expanderande bondekulturen."
  3. ^ Chazanov, Anatolij Michajlovič (1984) (på engelska). Nomads and the outside world. Cambridge studies in social anthropology, 0068-6794 ; 44. Cambridge: Cambridge U.P. sid. 42. Libris 5011514. ISBN 0-521-23813-7