Halvapor är en äldre beteckning för en underordning i ordningen primater. Idag räknas alla arter som tidigare var listade i denna underordning till underordningen lägre primater (Strepsirrhini), förutom familjen spökdjur som istället flyttades till underordningen högre primater (Haplorhini).