Halmstad Nässjö Järnvägar (HNJ), byggde upp ett sätt att klassificera sina lok, litterasystem, som skiljer sig från övriga banor i Sverige.

System

Den första tiden följde man ett enkelt system som innebar att loken tilldelades bokstäver i alfabetet allteftersom de köptes in. Man började på A och fortsatte till M. Variationer inom lokserierna hanterades med tillägg av liten bokstav 'a', 'b' etc. HNJ gjorde en hel del moderniseringar och ombyggnader av äldre lok, framförallt i E-klassen, där en hel del omnumreringar än idag vållar debatt bland lokforskare om vilka lok som döljer sig bakom numren.

1932 gjordes en radikal omarbetning av systemet. Man införde ett littera som beskrev loktypens avsedda tjänstgöring med stor bokstav B (Blandad tågtjänst), G (Godståg), P (Persontåg) eller T (Tanklok). Härpå följer en siffra som beskriver lokets dragkraft i Mp(ton). Sist kommer åtskillnad mellan olika typer med lika egenskaper med en liten bokstav.

Ett exempel: P6b - Persontågslok med 6 Mp(ton) dragkraft utförande b.


Förekommande littera hos HNJ - nya och gamla:

Gamla litt Nya litt Lok Nr SJ litt Kommentar
A - 1,2,5,6 -
B, Bb1917 T4 3,4 (20,21)1917 - 1917 fick nr 3 och 4 nya nr 20,21
C - 9,10 -
D - 7,8 -
Ea, Ea1 B5 11,12 (L28) Delar av 12 hopbyggda med 29 1943(?)
Eb, Ea2 B5b 13-16 L28
Ec, Eb B5b 20,21,31,32 L28 20,21 omnumrerade till 29,30 år 1912-13
F P6b 17,18 L26
G - 33,34 - Ombyggda till tanklok litt Gc
Gb G6 35-37 -
Gc T6 33,34 K22 Omb från G 1928 och 1933
Ba - 19, Nummerlös - 'Nummerlös' byggnadslok på VCJ, senare HRRJ 5
H G8 22-25 E7
I - 26 -
K P6 27,28 L27
M G10 38-41 E8 38 omb till tanklok 1932
Ma T10 38 N4 Omb från M 1932
Mb G12 42-47 E9
- T6 48-50 Kh/K4 SJ Kh köpta 1936 (Borde blivit T6b?)
- P7 51 A7 Fd DJ 9 inköpt 1940