Patientia var ett danskt amiralsskepp som deltog i sjöslagen vid Kolberger Heide och vid Femern 1644. Hon togs i det senare slaget av de svenska skeppen Göteborg och Regina, varvid den danske amiralen Pros Mund stupade. Det var med Patientia som änkedrottning Maria Eleonora vid sin flykt ur landet fördes till Danmark.

Patientia
Allmänt
Historik
ByggnadsvarvDanmark
Sjösatt?
I tjänst
Danska flottan ?–1644
Svenska flottan 1644–1652
ÖdeUtgick 1652
Tekniska data
Deplacement1100 ton
MaskinSegel
Bestyckning44 kanoner

Se även redigera

Källor redigera

  • Gunnar Unger (1909). Illustrerad svensk sjökrigshistoria, omfattande tiden intill 1680. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 
  • Arnold Munthe (1922). Sjömaktens inflytande på Sveriges historia: Del II:Åren 1643-1699. Stockholm: Marinlitteraturföreningens Förlag