HMS Carlskrona (P04)

ett svenskt minfartyg, senare ombyggt till ledningsfartyg

HMS Carlskrona (P04), tidigare (M04), är ett örlogsfartyg tillhörande den svenska marinen. Från början byggdes fartyget som minfartyg och användes även från 1982 till 2005 som flottans långresefartyg.[1] År 2002 genomgick fartyget en halvtidsmodifiering och 2007 beslutades att fartyget skulle byggas om till signalspaningsfartyg för att ersätta HMS Orion (A201). Dessa planer ändrades emellertid och fartyget har istället byggts om till stabs- och ledningsfartyg. Bestyckningen består av två 40 mm allmålskanoner.[1]

HMS Carlskrona (P04)
Carlskrona i Karlskronas hamn, maj 2011
Carlskrona i Karlskronas hamn, maj 2011
Allmänt
Typklass/KonstruktionLedningsfartyg
FartygsnummerM04 (1980-2010)
P04 (2010-)
Historik
ByggnadsvarvKarlskronavarvet AB
Sjösatt28 maj 1980[1]
I tjänst19 mars 1982[1]
Tekniska data
Längd106,3 m
Bredd15,2 m[2]
Djupgående4,0 m[2]
Deplacement3 150[2]
Maskin4 st Nohab Polar F212V à 1940 kW[1]
Maximal hastighet20 knop[2]
Besättning162 man[1]
Bestyckning2 x 40 mm Lvakan m/48[2][3]
Minor[2]
Kulsprutor
Handeldvapen
För andra betydelser, se HMS Karlskrona.

Tillkomst Redigera

Carlskrona byggdes på Karlskronavarvet som det största fartyg någonsin byggt vid varvet. Förutom som minfartyg konstruerades fartyget för att även kunna användas som flottans långresefartyg. Sjösättningen skedde den 28 maj 1980 och den 19 mars 1982 levererades fartyget till marinen, då hon ersatte HMS Älvsnabben (M01) som långresefartyg.

Utformning Redigera

Carlskrona konstruerades för att kunna tjänstgöra som långresefartyg byggdes hon med oceangående kapacitet, exempelvis hög fart samt förbättrad hygien- och förläggningsstandard jämfört med marinens övriga fartyg. Förutom fartygets ordinarie besättning fanns utrymme att förlägga 72 kadetter.[1] För att möjliggöra helikopterlandning utrustades fartyget med en helikopterplattform i aktern.

Bestyckning Redigera

För minutläggning kan fartyget medföra 106 minor. Artilleribestyckningen utökades jämfört med de äldre minfartygen HMS Älvsborg (M02) och HMS Visborg (M03). Ombord fanns två stycken 57 mm allmålskanon 7102 och två 40 mm allmålskanon m/48. Dessa var placerade så att en av varje kanon satt i fören respektive i aktern.

Karriär Redigera

 
HMS Carlskrona i Pearl Harbor 1992.

1982-2005: Långresefartyg Redigera

Carlskrona gjorde från 1982 till 2005 flera långresor som en del i utbildning av sjöofficerare och representation. Av dessa var fyra resor världsomseglingar.

2002: Halvtidsmodifiering Redigera

År 2002 genomgick fartyget halvtidsmodifiering med omfattande översyn och modifieringar. Invändiga ombyggnationer genomfördes och katalytisk avgasrening installerades. Helikopterplattformen byggdes även ut för att möjliggöra landning för tunga helikoptrar, vilket krävde att den aktra 57 mm-kanonen togs bort. Vidare fick fartyget även ett nytt eldledningssystem, datanät och ordertelefon för att ge möjlighet till bättre internationell förbandsledning.[4] För bättre möjligheter att genomföra internationella insatser utfördes även stabilitetshöjande åtgärder. Kostnaden för modifieringen och översynen uppgick till cirka 200 miljoner kronor och fartyget beräknades kunna vara operativt minst till år 2020.[4]

2007: Malpåse Redigera

År 2007 lades fartyget i malpåse då marinen inte hade någon uppgift för henne. I samband med detta så togs även den främre 57 mm kanonen bort då pjästypen utgått. Marinen behövde ett nytt underhålls- och transportfartyg men då Carlskrona var 25 år gammal ansåg marininspektören att det inte ekonomiskt försvarbart att bygga om fartyget. Istället ville man bygga ett nytt fartyg och eventuellt bygga om Carlskrona till signalspaningsfartyg.[5]

2007: Ombyggnad till signalspaningsfartyg Redigera

Redan efter några månader i malpåse beslutades att fartyget skulle byggas om till signalspaningsfartyg för att ersätta den föråldrade HMS Orion (A201). Man beräknade så att Carlskrona skulle kunna sättas in som signalspaningsfartyg omkring 2008-2009.[6]

2009: Ombyggnad till stabs- och ledningsfartyg Redigera

År 2009 bytte försvaret inriktning. Istället för att bygga om Carlskrona till signalspaningsfartyg beslutades att Orion skulle livstidsförlängas[7] och Carlskrona skulle byggas om till stabs- och ledningsfartyg.[3] Orion planeras att i framtiden ersättas av ett nybyggt signalspaningsfartyg.[8] Efter ombyggnaden ändrades också fartygsnumret från M04 till P04.

2010: Insats i Adenviken Redigera

Se även: Adenviken ME02

Den 14 april 2010 påbörjades insatsen ME02, där Carlskrona arbetade som ledningssfartyg för EU:s insats Operation Atalanta. Insatsen hade som syfte att bekämpa pirater i Adenviken. Den 13 mars 2010 avgick fartyget från Karlskrona.[9][10]

Den 5 december 2010 anlöpte Carlskrona till örlogshamnen i Karlskrona efter insatsen.[11]

2013: Insats i Adenviken Redigera

Se även: Adenviken ME03

HMS Carlskrona deltog från den 6 april 2013 i Operation Atalanta, vilken pågick fram till den 6 augusti 2013.[12] Hon utgjorde den helt dominerande delen av Sveriges styrka ME03.

2017: Livstidsförlängning Redigera

Mellan 1 augusti 2016 och 16 juni 2017 gjordes en livstidsförlängning av fartyget av Saab Kockums, där syftet var att livstidsförlänga fartyget med bibehållna förmågor fram till 2025. Den 16 juni 2017 överlämnade FMV fartyget till Försvarsmakten.[13]

Fartygschefer Redigera

 
Carlskronas vapen.
 • 1982–1983: Christer Fredholm
 • 1983–1983: Carl Gustav Fransén
 • 1983–1984: Lars Thomasson
 • 1984–1985: Sven Carlsson
 • 1985–1986: Gustaf af Klint
 • 1986–1987: Gunnar Rasmusson
 • 1987–1988: Anders Hallin
 • 1988–1989: Bengt Ståhl
 • 1989–1990: Torsten Nilsson
 • 1990–1991: Rolf Blomqvist
 • 1991–1992: Carl Gustav Fransén
 • 1992–1993: Gösta af Klint [14]
 • 1993–1994: Sten Gattberg
 • 1994–1995: Ulf Lublin
 • 1995–1996: Harald Abramson
 • 1996–1997: Rolf Edwardson
 • 1997–1998: Göran Oljeqvist
 • 1998–2000: Lennart Stenberg
 • 2000–2004: Erik Thermaenius
 • 2004–2007: Per Ståhl
 • 2009–2010: Håkan Nilsson
 • 2011-2013: Mathias Jansson
 • 2013–2017: Patrik Ivarsson
 • 2017-  : Fredrik Linder

Heraldik och traditioner Redigera

Fartyget har en egen marsch "HMS Carlskrona" skriven av den framlidne musikdirektören vid Carlskronaflottans Musikkår, Åke Dohlin (1921-1997). Det finns även en text till marschen, skriven av fd. Flaggtrumslagare Alf Sigurdson, också vid Marinens musikkår i Karlskrona.

Galleri Redigera

Se även Redigera

Referenser Redigera

Noter Redigera

 1. ^ [a b c d e f g] von Hofsten & Waernberg 2003, s. 285.
 2. ^ [a b c d e f] Ericsson 2003, s. 38.
 3. ^ [a b] ”HMS Carlskrona”. mil.se. Försvarsmakten. Arkiverad från originalet den 4 september 2009. https://web.archive.org/web/20090904234835/http://www.mil.se/sv/Materiel-och-teknik/fartyg/HMS-Carlskrona. Läst 30 december 2009. 
 4. ^ [a b] ”HMS Carlskrona klar förnya uppgifter och ny långfärd”. Kockums. Arkiverad från originalet den 1 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061001072036/http://www.kockums.se/News/oldnews/scarlskrona.html. Läst 16 april 2009. 
 5. ^ Enarsson, Lars-Göran (19 mars 2007). ”HMS Carlskronas framtid är osäker”. Blekinge Läns Tidning. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418074659/http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/hms-carlskronas-framtid-ar-osaker-br-(262981).gm. Läst 30 december 2009. 
 6. ^ Enarsson, Lars-Göran (17 november 2007). ”Carlskronas framtid tryggad - blir spaningsfartyg”. Blekinge Läns Tidning. Arkiverad från originalet den 31 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100131085455/http://blt.se/nyheter/karlskrona/carlskronas-framtid-tryggad---blir-spaningsfartyg%28336146%29.gm. Läst 30 december 2009. 
 7. ^ ”HMS Orion ses över”. Kockums. 8 december 2009. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100818011159/http://www.kockums.se/sv/nyheter/hms-orion-ses-over/. Läst 23 februari 2012. 
 8. ^ ”Marinstridskrafter”. Budgetpropositionen för 2010. Regeringen. 21 september 2009. sid. 37. https://www.regeringen.se/49bb24/contentassets/408bb40970ef420588a33aec6308c006/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets-krisberedskap. Läst 30 december 2009. 
 9. ^ ”HMS Carlskrona högkvarter för piratjakt”. svt.se. Blekingenytt. 18 september 2009. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525104807/http://svt.se/2.84885/1.1695057/hms_carlskrona_hogkvarter_for_piratjakt?lid=puff_1695057&lpos=rubrik. Läst 30 december 2009. 
 10. ^ ”Kustbevakningen deltar i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust”. regeringen.se. Regeringen. 19 november 2009. Arkiverad från originalet den 27 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140327204731/http://www.regeringen.se/sb/d/11439/a/135711. Läst 30 december 2009. 
 11. ^ Kangestad, Marita (5 december 2010). ”HMS Carlskrona tillbaka efter piratjakten”. Blekinge Läns Tidning. Arkiverad från originalet den 8 december 2010. https://web.archive.org/web/20101208045548/http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/hms-carlskrona-tillbaka-efter-piratjakten%282203100%29.gm. Läst 9 december 2010. 
 12. ^ Försvarsmakten, Somalia – EU Navfor, Läst den 6 april 2013.
 13. ^ ”HMS Carlskrona kastar loss efter översyn”. fmv.se. Arkiverad från originalet den 20 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170620201101/http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/HMS-Carlskrona-kastar-loss-efter-oversyn/. Läst 22 juni 2017. 
 14. ^ Redaktionen Ckr-Nytt (21 september 1993). ”Carlskrona-Nytt 1993”. FC HMS Carlskrona. http://ckr93.bjnil.se. Läst 3 september 1997. 

Tryckta källor Redigera

Externa länkar Redigera