Öppna huvudmenyn
Hörselbenen i mellanörat. Malleus = hammaren, Incus = städet, Stapes = stigbygeln

Hörselbenen är de små ben i örat som överför vibrationernatrumhinnan till ovala fönstret. Med hjälp av hävstångsprincipen sker en viss utväxling. Till hörselbenen räknas hammaren, städet och stigbygeln. Hörselbenen finns i mellanörat och räknas som en del av örat.