Högstadium

tidigare skolterm för obligatoriska skolans senare år
(Omdirigerad från Högstadie)

Högstadium är en skolterm som i Finland och Sverige tidigare använts för den obligatoriska skolans senare år. I Sverige används alltjämt beteckningen i inofficiella sammanhang för årskurserna 7-9, och från 2017 planerade regeringen att årskurserna 7-9 även formellt skall utgöra grundskolans högstadium.[1]

Koulunmäki högstadium i Äänekoski i Finland.

FinlandRedigera

I Finland var "högstadium" beteckning på årskurserna 7-9 i grundskolan från 1972 till 1999.

SverigeRedigera

I Sverige var högstadium beteckning på årskurs 7-9 i den nioåriga svenska enhetsskolan och grundskolan[2] under perioden 1949-1994. Efter 1994 används istället namn som "Grundskolans senare del" och "Senarestadium". I denna organisation har vissa skoldistrikt även placerat skolår 6 i senarestadiet. Trots detta använder i dag ganska många skolor termen "högstadiet" för grundskolans senare del i inofficiella sammanhang.

Det som 1949-1994 skilde högstadiet från tidigare skolår i den svenska grundskolan var främst att klasslärare ersattes av flera ämneslärare. Biologi, kemi och fysik blev fristående ämnen och möjlighet att studera ett andra främmande språk tillkom. Bänkarna ersattes oftast av skåp och elever hade vanligen tillåtelse att lämna skolområdet på rasterna.

 
Skolbyggnadernas organisation vid ett högstadium byggt under rekordåren i Sverige.

Från 2017 planeras termen "högstadium" återigen bli inarbetad i lagtexten, och årskurserna 7-9 även formellt kallas "högstadium".[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Regeringens promemoria U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolanoch närliggande frågor s.9 http://www.regeringen.se/contentassets/d62d166ac6894211ba649c96bac46101/en-stadieindelad-timplan-i-grundskolan-och-narliggande-fragor.pdf
  2. ^ ”Högstadium”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%B6gstadium. Läst 15 augusti 2016.