Högertrafikomläggningen i Göteborg

Högertrafikomläggningen i Göteborg genomfördes den 3 september 1967.

Dagen H:s logotyp

Lokalt trafikförbud rådde inom Göteborgs centrala delar och inom del av Hisingen från lördag den 2 september kl. 15.00 till söndag den 3 september kl. 15.00. Klockan 06.00 i stadens ytterområden och kl. 15.00 i centrala staden och på del av Hisingen blev det åter tillåtet för trafikanter att köra, men då på höger sida.

Omläggningen till högertrafik i Göteborg föregicks av omfattande ändringsarbeten, bland annat:

  • cirka 300 platser i gatunätet
  • 140 trafiksignaler
  • ca 20 000 vägmärken
  • målningsmarkering med mera
  • större delen av stadens 950 spårvagns- och busshållplatser
  • ett nittiotal taxistationer samt spårvagnar och bussar.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Högertrafikomläggningen i Göteborg, Göteborgs gatukontor, stadsbyggnadskontoret, polisens trafikavdelning och Göteborgs Trafiksäkerhetsförening 1967