Ekvationsled syftar inom matematiken antingen på en ekvations vänsterled (förkortat V.L.) eller högerled (förkortat H.L.). Med vänsterled menas uttrycket som står till vänster om likhetstecknet i en ekvation och med högerled menas det som står till höger om likhetstecknet.[1]

Termerna vänster- och högerled används även om olikheter, då de helt enkelt syftar på uttrycken på de olika sidorna om olikhetstecknet. I ekvationer är vänster- och högerled utbytbara eftersom är samma sak som , något som inte gäller i olikheter.

ExempelRedigera

I   är   vänsterled och 10 högerled.

I   är   vänsterled och 1 högerled.

Homogena och inhomogena ekvationerRedigera

I samband med differential- och integralekvationer studeras homogena ekvationer, vilket helt enkelt är en ekvation där högerledet är noll. I en inhomogen ekvation är högerledet nollskilt.[2] Samma begrepp kan användas för linjära ekvationssystem.[3]

Ett typfall för en homogen ekvation är en operator T och en ekvation   som ska lösas för f. Ett exempel på en inhomogen ekvation är   för ett givet g som löses för f.

ReferenserRedigera

  1. ^ Thompson, Jan; Thomas Martinsson (1991). Wahlström & Widstrands matematiklexikon. Wahlström & Widstrand. sid. 97. ISBN 91-46-16515-0 
  2. ^ Thompson, Jan; Thomas Martinsson (1991). Wahlström & Widstrands matematiklexikon. Wahlström & Widstrand. sid. 84. ISBN 91-46-16515-0 
  3. ^ Thompson, Jan; Thomas Martinsson (1991). Wahlström & Widstrands matematiklexikon. Wahlström & Widstrand. sid. 271. ISBN 91-46-16515-0