Hållställe är en järnvägsterm avseende en plats inom driftplats gränser som är avsedd för resandes av- och påstigning men som inte är driftplatsens huvudsakliga plats för detta ändamål. Hållstället är utmärkt med ett särskilt namn.

Exempel på hållställen (Parentes anger driftplatstillhörighet):

Se även redigera