Öppna huvudmenyn


M-husets fasad mot Malmskillnadsgatan till vänster, S-huset skymtar till höger.

Hästskon 12 är en fastighet i kvarteret Hästskon belägen i korsningen Sveavägen/Hamngatan vid Sergels torgNorrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Kjell Ödeen 1963-66[1] som huvudkontor för Skandinaviska banken och fungerade fram till 2017 som kontor för dess efterföljare, SEB.[2]

Översiktsbild från 1967 över Sergels torg och korsningen Sveavägen/Hamngatan och Malmskillnadsgatan som delar kvarteret.
S-huset från Malmskillnadsgatan 2008.
S-huset sett från Kulturhusets tak. Bakom skymtar M-huset.

Byggnaden består av tre sammanbyggda huskroppar, kallade S-huset, M-huset och H-huset, efter deras lägen mot Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan. S-huset som ligger längs med Sveavägen skiljs åt från de övriga husen genom Malmskillnadsgatan som genomkorsar fastigheten. Malmskillnadsgatan, som passerar Hamngatan på en viadukt, är dock underbyggd och byggnadernas nedre plan är ihopbyggda. Byggnadernas övre källarplan är också förenade med det komplicerade nät av underjordiska transportgator och nedsänkta butiker och gångstråk kring Sergels torg och Sergelgången.[2]

S-huset är en av tre liknade, arkitektonisk samordnade, byggnader som uppfördes längs Sveavägen mellan Sergels torg och Kungsgatan. Byggnaden fick en likartad utformning med en lågdel på 2 våningar med en terrass på taket och en högre del bakom. Det södra hörnet byggdes till på 1990-talet och denna del fick fasader i glas, samtidigt som även resten av den tidigare öppna terrassen längs med Sveavägen glasades in och kontoriserades. I hörnet fanns ett bankkontor som tillhörde SEB och i bottenvåningen mot Sveavägen fanns ett flertal butiker. Baksidan av S-huset vetter mot Malmskillnadsgatan.[2]

M-huset som upptar hela den östra kvartersfasaden mot Malmskillnadsgatan har en liknande arkitektur som S-huset, men är högre och reser sig 8 våningar över gatan (tio våningar över Hamngatan). M-huset är hopbyggt med parkeringshuset Parkaden och det finns en infart till parkeringshuset från Malmskillnadsgatan. H-huset är ett gathus mot Hamngatan uppfört i sex våningar plus takvåning. Huset har ett till skillnad från resten av fastigheten ett markerat, kopparbeklätt snedtak. Bottenvåningen upptas av butikslokaler.[2] H-huset är för närvarande (början av 2018) under rivning.

Fastigheten har inventerats av Stockholms stadsmuseum och getts en grön klassificering vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Huset, och Skandinaviska bankens etablering av sitt huvudkontor på platsen, beskrivs som en milstolpe i förnyelsen av Norrmalm. Banken var den första att etablera sig i området. Stadsmuseet menar att komplexet "betydelse för stadsbilden är utomordentligt stort i och med det strategiska läget vid Sergels torg och Sveavägen. I kvarteret Hästskon och Putten överbryggades nivåskillnaden till Malmskillnadsgatan samtidigt som en medveten motvikt till Hötorgsskraporna skapades".[3]

stadsplanen (Pl 6015) från 1962 hade Hästskon 12 ett eget kvartersnamn; Hästryggen.

FramtidRedigera

SEB lämnade under 2017 fastigheten och flyttade till ett nybyggt kontorshus i Arenastaden, Solna. Hela byggnadskomplexet ägs av Vasakronan, som genomför radikala ombyggnadsarbeten. Vasakronan kallar projektet "Sergelhuset".[4] Bland förändringarna märks en utbyggnad mot Sveavägen med en helt ny fasad på S-huset. H-huset har helt rivits och kommer att ersättas av en ny byggnad. M-huset skall byggas på med några våningar och i en del skall även byggas bostäder. Projektet, som påbörjades sommaren 2017 och beräknas vara klart i slutet av 2020, kommer att fullständigt omgestalta bebyggelsen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera