En häradsallmänning är en gemensamhetsägd skog. Den omfattar det ostyckade markområde som ägs gemensamt av alla fastighetsägarna inom ett härad. Förutsättningen för delägarskap är i regel att fastighetsägaren äger mark som är satt till mantal.[1]

Häradsallmänningen förvaltas av en allmänningsstyrelse som lyder under allmänningsstämman.[2]

KällhänvisningarRedigera

Vidare läsningRedigera