Gymnastik vid olympiska sommarspelen 1908

Gymnastiken vid de olympiska sommarspelen 1908 i London bestod av 2 grenar i artistisk gymnastik. Ingen nation vann mer än en medalj.

Medaljörer

redigera
Gren Guld Silver Brons
Mångkamp, ind.[1]
detaljer
  Alberto Braglia
Italien
  Walter Tysall
Storbritannien
  Louis Ségura
Frankrike
Mångkamp, lag[2]
detaljer
  Sverige
Gösta Åsbrink
Carl Bertilsson
Hjalmar Cedercrona
Andreas Cervin
Rudolf Degermark
Carl Wilhelm Folcker
Sven Forsman
Erik Granfelt
Carl Hårleman
Nils Hellsten
Gunnar Höjer
Arvid Holmberg
Carl Holmberg
Oswald Holmberg
Hugo Jahnke
John Jarlén
Gustaf Johnsson
Rolf Jonsson
Nils von Kantzow
Sven Landberg
Olle Lanner
Axel Ljung
Osvald Moberg
Carl Martin Norberg
Erik Norberg
Tor Norberg
Axel Norling
Daniel Norling
Gösta Olson
Leonard Peterson
Sven Rosén
Gustaf Rosenquist
Axel Sjöblom
Birger Sörvik
Haakon Sörvik
Karl-Johan Svensson
Karl-Gustaf Vingqvist
Nils Widforss
  Norge
Arthur Amundsen
Carl Albert Andersen
Otto Authén
Hermann Bohne
Trygve Bøyesen
Oskar Bye
Conrad Carlsrud
Sverre Grøner
Harald Halvorsen
Harald Hansen
Petter Hol
Eugen Ingebretsen
Ole Iversen
Per Mathias Jespersen
Sigge Johannessen
Nicolai Kiær
Carl Klæth
Thor Larsen
Rolf Lefdahl
Hans Lem
Anders Moen
Frithjof Olsen
Carl Alfred Pedersen
Paul Pedersen
Sigvard Sivertsen
John Skrataas
Harald Smedvik
Andreas Strand
Olaf Syvertsen
Thomas Thorstensen
  Finland
Eino Forsström
Otto Granström
Johan Kemp
Iivari Kyykoski
Heikki Lehmusto
John Lindroth
Yrjö Linko
Edvard Linna
Matti Markkanen
Kaarlo Mikkolainen
Veli Nieminen
Kaarlo Kustaa Paasia
Arvi Pohjanpää
Aarne Pohjonen
Eino Railio
Heikki Riipinen
Arno Saarinen
Einar Werner Sahlstein
Aarne Salovaara
Karl Sandelin
Elis Sipilä
Viktor Smeds
Kaarlo Soinio
Kurt Enoch Stenberg
Väinö Tiiri
Karl Magnus Wegelius

Medaljtabell

redigera
Pl. Nation Guld Silver Brons Totalt
1   Italien 1 0 0 1
  Sverige 1 0 0 1
3   Storbritannien 0 1 0 1
  Norge 0 1 0 1
5   Finland 0 0 1 1
  Frankrike 0 0 1 1

Deltagande nationer

redigera

Totalt deltog 327 gymnaster:

Källor

redigera

Referenser

redigera