Ej att förväxla med Gustaf Thomée.
Gustaf Thomé.

Lars Gustaf Thomé, född den 29 januari 1875 i Lund, död den 22 augusti 1966, var en svensk agronom. Han var far till Karl Erik Thomé.

Thomé blev student i Lund 1893, filosofie kandidat 1896, filosofie licentiat 1905, filosofie doktor 1906 på avhandlingen Sek. butylamin (2-aminobutan) och derivat deraf. Han studerade 1905-06 vid Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut, där han var extra lärare 1903-08, blev adjunkt där 1909, professor i mejerikemi, bakteriologi och mjölkhushållning 1918-42 samt rektor 1922-27. Han var ledamot av nämnden för provning av mejerimaskiner och redskap vid Alnarp 1909-41, av styrelsen för statens maskin- och redskapsprovningsanstalt 1926-41, av styrelsen för centralanstalten för försöksverksamhet på jordbruksområdet 1931-38.

Thomé författade avdelningen Mejeriväsendet i "Sveriges land och folk" (1915) och Mejerihushållningen i "Svenska jordbrukets bok" (1925), Mjölkens och mejeriprodukternas sammansättning och egenskaper (1926), Mjölkhygien (1939) samt tidskriftsuppsatser om kemi och mjölkhushållning. Han invaldes som ledamot av Lantbruksakademien 1925.

KällorRedigera