Gustaf Tamm heter flera kända svenskar av ätten Tamm: