Gustaf Munthe kan syfta på:

  • Gustaf Munthe (1809–1889), svensk ämbetsman, landshövding i Västerbottens län
  • Gustaf Munthe (1849–1919), svensk ämbetsman, president i Kammarkollegium
  • Gustaf Munthe (1896–1962), svensk konsthistoriker och museiman