Öppna huvudmenyn

Guru meditation

felmeddelande på Amiga-datorer efter att operativsystemet krashat

Guru meditation är en informationstext som visas när operativsystemet på en Amiga råkar ut för ett så allvarligt fel att det väljer att stoppa helt. Texten guru meditation indikerar att en guru (i det här fallet en obskyr och möjligen lite underlig slags teknisk expert) bör begrunda (eller meditera över) felkoden för att finna orsaken till felet.

Exempel på Guru meditation meddelande

Se ävenRedigera