Gurmukhī (ਗੁਰਮੁਖੀ) är det vanligaste skriftspråket för att skriva punjabi. Det designades av Guru Angad Dev på 1500-talet. Gurmukhī används i den indiska delstaten Punjab. I den pakistanska provinsen Punjab används shahmukhi som bygger på arabisk skrift.

SkriftRedigera

Liksom andra skriftsystem i Brahmifamiljen så är gurmukhi en abugida vilket innebär att varje konsonant har en medföljande vokal (i det här fallet [ə]). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med diakritiska tecken.

VokalerRedigera

Fristående Med ਕ (k) ISO IPA Fristående Med ਕ (k) ISO IPA
a [a] ਕਾ ā [ɑ]
ਕਿ i [ɪ] ਕੀ ī [i]
ਕੁ u [ʊ] ਕੂ ū [u]
ਕੇ ē [e] ਕੈ ai [æ]
ਕੋ ō [o] ਕੌ au [ɔ]

KonsonanterRedigera

Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA
k [k] kh [kʰ] g [g] gh [g] [ŋ]
c [tʃ] ch [tʃʰ] j [dʒ] jh [dʒ] ñ [ɲ]
[ʈ] ṭh [ʈʰ] [ɖ] ḍh [ɖ] [ɳ]
t [t] th [tʰ] d [d] dh [d] n [n]
p [p] ph [pʰ] b [b] bh [b] m [m]
y [j] r [ɾ] l [l] v [ʋ] [ɽ]
s [s] h [h]

Förutom dessa konsonanter finns ytterliga sex stycken som bildats med hjälp av ett diakritiskt tecken, en punkt som placerats nedanför konsonanten. De betraktas inte alltid som egna konsonanter.

Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA Tecken ISO IPA
ਸ਼ ś [ʃ] ਖ਼ ḵẖ [χ] ਗ਼ ġ [ɣ]
ਜ਼ z [z] ਫ਼ f [f] ਲ਼ [ɭ]