Det finns flera personer med namnet Gunnar Johansson: