Nils Gunnar Sigfrid Ågren, född 6 oktober 1940 i Göteborg, läkare och ämbetsman, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut (före 1 juli 2001 Folkhälsoinstitutet) från 1999 till oktober 2008.

Han utbildade sig till doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm och arbetade som alkoholläkare och som landstingsråd för vänsterpartiet i Stockholms läns landsting (19941998).