För ortsnamnet Guérin, se Guérin (olika betydelser).

Guérin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: