Gruppspråk är språket, eller det som utmärker språket, hos en social grupp, till exempel mäns, kvinnors, ungdomars, jägares eller idrottsmäns språk. Även olika yrkesgruppers fackspråk brukar inkluderas. Ett gruppspråk fungerar i allmänhet som ett socialt bindemedel inom den grupp där det används. Några av de vanligaste grupperna som man använder i vardagligt tal är däremot ungdomsspråk, vuxenspråk, skolspråk, osv. De utmärker sig från varandra till största del med variation i tempo och olika ordval