Grundavdrag är i praktiken den lägsta gräns där en inkomsttagare börjar betala inkomstskatt.

SverigeRedigera

Säsongsarbetare, ungdomar och andra med mycket låga inkomster i Sverige betalar i många fall ingen skatt alls, liksom i de flesta andra länder. Rent tekniskt är skattesystemet utformat så att grundavdraget görs från bruttoinkomsten vid skatteberäkningen. Blir resultatet noll eller lägre så blir skattedebiteringen noll.

För inkomster intjänade under 2017 under 18 900 kronor är grundavdraget lika med hela inkomsten. För högre inkomster varierar det mellan 13 100 och 34 500 kronor[1]. För exakt värde, se Skatteberäkningstabeller | Skatteverket.

Beräkning av grundavdragetRedigera

Beräkning av grundavdraget[2]
TI från TI till Grundavdraget
0,99 PBB 0,423 PBB
0,99 PBB 2,72 PBB 0,423 PBB + 0,2 * (TI - 0,99 PBB)
2,72 PBB 3,11 PBB 0,77 PBB
3,11 PBB 7,88 PBB 0,77 PBB - 0,1 * (TI - 3,11 PBB)
7,88 PBB 0,293 PBB

Anm: PBB = Prisbasbelopp, 44 800 kronor för taxeringsår 2017, TI = Taxerad förvärvsinkomst

Grundavdraget avrundas sedan uppåt till jämna 100 kronor.

Särskilt grundavdrag för personer som vid taxeringsårets början fyllt 65Redigera

 
Extra grundavdrag för personer fyllda 65 i förhållande till månadsinkomst.

Från den 1 januari 2009 införs ett extra grundavdrag för pensionärer[3]. Den är utformad så att de med låga inkomster skall tjäna på det.

Beräkning av extra grundavdrag för personer fyllda 65[3]
TI från TI till Extra grundavdrag
0 0,99 PBB 0,567 PBB
0,99 PBB 1,01 PBB 0,785 PBB – 0,2*TI
1,01 PBB 2,72 PBB 0,674 PBB – 0,09*TI
2,72 PBB 3,11 PBB 0,129 PBB + 0,11*TI
3,11 PBB 3,75 PBB 0,21*TI - 0,182 PBB
3,75 PBB 4,77 PBB 0,233 PBB + 0,1*TI
4,77 PBB 7,88 PBB 0,66 PBB + 0,01*TI
7,88 PBB 12,12 PBB 1,488 PBB – 0,09*TI
12,12 PBB 0,357 PBB

Anm: PBB = Prisbasbelopp, 44 500 kronor för taxeringsår 2013, TI = Taxerad förvärvsinkomst

Extra grundavdraget avrundas sedan uppåt till jämna 100 kronor.

ReferenserRedigera