Ground Speed (GS) (färdhastighet) är ett luftfartygs horisontella hastighet relativt marken.

Hastigheten anges normalt i knop och kan mätas direkt i luftfartyget med till exempel en GPS-mottagare eller härledas ur luftfartygets fart relativt luften och aktuell vind (motvind, medvind eller något däremellan) på aktuell flyghöjd. Flygsträckan i nautiska mil dividerad med GS (om GS är konstant) i knop ger flygtiden för sträckan.

Se ävenRedigera