Granulom (från lat. granulum = litet korn och grek. -oma = tumör) är det medicinska namnet på en svullnad som helt enkelt har kornigt utseende. I synnerhet används begreppet om nybildad inflammatorisk vävnad eller bindväv med tät kärlväxt. En kronisk inflammation som präglas av en organiserad reaktion med makrofager, epiteloidceller och ibland jätteceller som bildar noduliformation.

Granulom
latin: granuloma
Klassifikation och externa resurser
ICD-10L92
ICD-9686.1, 709.4
MeSHsvensk engelsk