Med begreppet grad eller valens avser man inom grafteorin antalet kanter som är anslutna till en viss nod. Med deg(v) betecknas graden för noden v.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Håkan Strömberg, Kurskompendium för HI1029 Algoritmer och datastrukturer vid KTH, sid. 150.