Gråbrödraklostret var ett franciskanerkloster i Lund, grundat år 1238.

Franciskanerorden grundades av Franciskus av Assissi år 1223. Ordensdräkten är grå, därav namnet gråbröder. Orden var likt dominikanorden en tiggarorden; gråbröderna skulle leva på allmosor i apostolisk fattigdom och ägna sig åt själavård och predikan.

Gråbrödraklostret i Lund var en stor anläggning med en kyrka längs med Klostergatan. År 1432 inrättades ett Studium Generale i Lund, den medeltida benämningen på universitet, som den första högskolan i Norden. Undervisningen inleddes år 1438 och bedrevs troligen fram till reformationen, men nästan inget är längre känt om verksamheten vid läroanstalten.

I samband med reformationen år 1536 drevs gråbröderna bort och kloster och kyrka raserades.

KällorRedigera

  • Blom, K.A.; Wahlöö, Claes (1999). Medeltidens Lund. Lund: Stiftelsen Lundaguide. sid. 39-40. ISBN 91-973770-0-7