Grå eminens är ett uttryck för en inflytelserik, men inofficiell rådgivare. Uttrycket anspelar på kapucinmunken François Leclerc du Tremblay, som var kardinal Richelieus rådgivare och arbetade för Frankrikes deltagande i trettioåriga kriget. Han kallades L'éminence grise ("den grå eminensen") eftersom han gick klädd i kapucinmunkarnas gråa dräkt.

Tavlan Éminence Grise ("grå eminens") av Jean-Léon Gérôme

Se ävenRedigera