Glykosaminoglykaner, GAG av engelskans glycosaminoglycans, är långa ogrenade polysackarider som består av upprepade disackarider.

Chondroitinsulfat
Hyaluronan (-4GlcUAβ1-3GlcNAcβ1-)n

En känd glykosaminoglykan är hyaluronan.