Glandler är små, rundade körtlar på växter. De avsöndrar eller innehåller oljor, hartser eller liknande. Glandler kan finnas i alla vävnader och är särskilt vanliga i blad och epidermis. Glandler kan sitta inneslutna i annan vävnad eller ytligt, som glandelpunkter eller upphöjda på glandelhår. Glandelhåren tillhör växthåren, trikomerna.