Glacialklimat betecknar ett mycket kallt klimat, där ingen månads medeltemperatur överstiger 0 °C. Klimatet återfinns främst i polarområdena, och karakteriseras även av mycket torr luft och liten nederbörd. Den nederbörd som faller samlas i glaciärer.

Solstrålningen har lägre intensitet i områden runt polerna eftersom strålningen passerar genom mer atmosfär och sprids över en större yta jämfört med områden närmare ekvatorn.
Isbjörn med unge.

KällorRedigera

Bogren, Jörgen; Torbjörn Gustavsson, Göran Loman (2008). Klimat och väder. Studentlitteratur