Gjermundbu-fyndet utgöres av två vikingatida brandgravar från gården Gjermundbu i Ringerike kommun i Norge, som hittades den 30 mars 1943.[1]

Vikingatida hjälm från fyndet

Gjermundbu IRedigera

Av de två gravarna är det främst den ena, Gjermundbu I, som har tilldragit sig intresse eftersom den är en av Norges rikaste vikingatida mansgravar. Graven är daterad till 900-talet.

I gravinventariet ingår ett svärd, två spjutspetsar, två yxhuvuden, fyra sköldbucklor samt en fragmentarisk ringbrynjeskjorta. Därtill den enda vikingatida hjälm som påträffats i Norden. Hjälmen är daterad till cirka 875.[1]

KällorRedigera

NoterRedigera

Vidare läsningRedigera