Gerillaslöjd är ett begrepp som täcker in fenomen som craftivism, stickgraffiti, virkad graffiti och städgraffiti. Begreppet myntades av journalisten Frida Arnqvist Engström [1] som etablerade det på allvar 2014 då boken Gerillaslöjd - Garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen [2] gavs ut. Där definierades det som: "en kreativ mix av hantverk som placeras i det offentliga rummet på ett icke-förstörande vis. Gerillaslöjden är kreativ i material och teknikanvändning, den innehåller något slags budskap och kommenterar samtida politiska och samhälleliga händelser" Begreppet har sedan dess fått eget liv och används av såväl stickkaféer[3], slöjdlärare [4] och i artiklar om [5] [6] om dessa ämnen.

ReferenserRedigera