Geosfären är samlingsnamnet på allt som finns på land, jord och berggrund etc.

Se även redigera