Geopark är ett koncept som arbetades fram av Unesco under 2001.[1] En geopark ska verka för att sprida kunskap om geologi och geologiska besöksmål genom att berätta samband mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria. Detta sker framför allt genom utvecklad turism och besöksnäring i området och genom att arbeta med aktiviteter mot barn och unga.[2]

2004 bildades det internationella nätverket Global Geoparks Network och sedan 2015 är Geopark en del av Unescos utmärkelser under beteckningen Unesco Global Geoparks.[3]

Unescos definition på geopark är:[1]

UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development.

För att bli upptagen på Unescos lista över geoparker behöver platsen uppfylla ett antal kriterier och därefter göra en ansökan som ska godkännas av Unesco Global Geoparks Secretariat.[4]

Sedan starten har 169 platser i 44 länder blivit upptagna på listan över Unesco Global Geoparks.[1] Det finns geoparksprojekt i Sverige men inga av dessa har ännu fått internationellt erkännande från Unesco. Platåbergens Geopark var först i Sverige med en ansökan 2019 och hösten 2021 beslutade Unesco att påbörja utvärderingen för godkännande på plats i området.[5]

KällorRedigera