Geometrisk datanalys är en familj av statistiska metoder som utgår från den franske matematikern Jean-Paul Benzécris arbeten under 1960- och 1970-talen. Mest kända är enkel korrespondensanalys, multipel korrespondensanalys samt euklidisk klassificering. På senare tid har de ledande franska företrädarna varit Henry Rouanet och Brigitte Le Roux vid Université René Descartes i Paris.

ReferenserRedigera

Rouanet, Henry & Brigitte Le Roux (2004) Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.